Praktisch

‘t Baeken heeft momenteel 10 groepen en 27 juffen, meesters en ondersteunend personeel. We hanteren een continurooster.

Tijden

Onderstaand vindt u de schooltijden van basisschool ‘t Baeken. Voor het gehele IKC geldt een openingstijd van 07.00 tot 19.00. Ook tijdens de vakanties.

Voor praktische informatie voor opvang 0-4 jarigen, peuteropvang en buitenschoolse opvang verwijzen wij u naar de site van Kindercentrum Rollebol.

Voor groep 1 t/m 5 op Baeken 1 geldt:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.45 – 14.45 uur

Woensdag: 8.45 – 12.30 uur

Voor groep 6 t/m 8 op Baeken 2 geldt:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 – 14.30 uur

Woensdag: 8.30 – 12.15 uur

Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen 2023-2024Eerste dagLaatste dag
Studiedag 2 oktober 2023
Herfstvakantie23 oktober 202327 oktober 2023
Studiedag9 november 2023
Kerstvakantie22 december 2023 ‘s middags5 januari 2024
Voorjaarsvakantie19 februari 20241 maart 2024
Studiedagen en Pasen29 maart 20242 april 2024
Studiedag10 april 2024
Meivakantie29 april 202410 mei 2024
Pinksteren20 mei 2024
Juni vakantie17 juni 202421 juni 2024
Zomervakantie19 juli 202430 augustus 2024

Bekijk de volledige agenda in onze jaarkalender.

De Schoolgids

Alle overige praktische informatie kunt u nalezen in de schoolgids die wij jaarlijks publiceren. Bekijk de schoolgids.

Ouderraad

Op onze school is een ouderraad actief. De ouderraad ondersteunt het onderwijs op school door activiteiten te organiseren. De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die samen met het team vele activiteiten organiseren, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en de carnaval. Deze activiteiten worden door werkgroepen, bestaande uit leden van de ouderraad en het team, georganiseerd.

Klachtenregeling

Mochten er dingen zijn waar u het niet mee eens bent, vindt u hier de klachtenregeling.

Medezeggenschapsraad

Onderwijsinstellingen maken dagelijks plannen, nemen beslissingen en voeren veranderingen door. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het (school)bestuur. Omdat het beleid leraren en leerlingen direct of indirect aangaat, moet het (school)bestuur overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).

Iedere school moet een medezeggenschapsraad hebben. Omdat ‘t Baeken onderdeel is van een overkoepelende stichting (SAKS/SKB) waarin meerdere Rooms-katholieke basisscholen zijn aangesloten, moet er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zijn welke schooloverstijgende zaken behandeld. Verkiezingen bepalen wie er uiteindelijk mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad.

De MR op ‘t Baeken bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). De oudergeleding bestaat uit Martijn Voorhout ( penningmeester en GMR ), Saskia Struik ( voorzitter) en Wesley Baanstra. De personeelsgeleding bestaat uit Eugenie van Schouwen(secretaris), Miranda Kuipers ( vice voorzitter) en Ilse Houtenbos.

Tevredenheidsonderzoek.

Hier vindt u de meest recente uitslagen van het tevredenheidsonderzoek ingevuld door ouders en leerlingen.

Verlofaanvraag

Bij speciale gelegenheid heeft uw kind recht op verlof. Dat kan via het aanvraagformulier van de gemeente Alkmaar.
Al uw verlofaanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de directie.