Leren en ontwikkelen

Plezier, veiligheid en autonomie

Plezier geeft energie, kleur en betekenis aan het leren op school. We vinden het enorm belangrijk dat kinderen in hun basisschooltijd plezier ervaren; in het leren, maar ook in spelen, ontdekken en samen zijn. Op ’t Baeken bieden wij een breed en verrassend onderwijsaanbod. Naast de basisvaardigheden als rekenen, taal en spelling is er op ’t Baeken volop ruimte om ook je creatieve kant te ontwikkelen. Je zou kunnen zeggen dat de school als geheel een rijke en prikkelende leeromgeving vormt: de hele school, elk hoekje, daagt uit tot leren!

Veiligheid: wij zien jou!

We realiseren ons heel goed dat leren met plezier alleen mogelijk is als kinderen zich veilig en geborgen voelen. ’t Baeken is een veilige haven waar leerlingen zich gezien voelen, het fijn vinden om samen te werken en samen te zijn, durven te ontdekken en te vertrouwen op de structuren en afspraken die er zijn.

We werken actief aan een open en nieuwsgierige houding naar elkaar, met respect voor de ander en de leefwereld om ons heen. “Samen” gaat tenslotte ook over de samenleving waarin wij staan en die wij zelf in het klein vormen.

Autonomie: worden wie je bent!

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, willen leren en ontdekken. Het liefst op hun eigen manier. Wij willen de nieuwsgierigheid van kinderen aanwakkeren en ze laten leren op een manier die bij hen past. Daarom geven we ze invloed op hun eigen leerproces en op de dingen die ze willen doen. In ons onderwijs zie je dat terug doordat wij leerlingen het vertrouwen geven en helpen hun eigen leerdoelen en behoeften te formuleren, daarin zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Vanuit de veiligheid van de stamgroep kiezen we er voor om op een aantal momenten per dag in de klassen en op onze leerpleinen groepsdoorbrekend te werken. Daarmee willen we beter aansluiten op de ontwikkeling van ieder kind en stimuleren we het samenwerken tussen leerlingen en leerkrachten.